OUR TWO FLOORS, YOURS TWO WORLDS

Naše dvě patra jsou Vaše dva světy.